WPŁATY ZA LIPIEC

Wpłaty przyjmowane będą w biurze w dniach:

10.07.2019 (środa) w godzinach 7.00-12.00

19.07.2019 (piątek) w godzinach 14.00-17.00

Zapraszamy

Lokalizacja