Publiczne Przedszkole "Tik - Tak" w Straszynie - Projekt UE

Przedszkole publiczne Tik Tak w Straszynie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
„Publiczne przedszkole Tik Tak w Straszynie – równy dostęp, równe szanse. Upowszechnianie oraz poprawa jakości edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wprowadzenie zajęć dodatkowych i rozwijających kompetencje kluczowe dzieci w wieku przedszkolnym”.


Celem głównym projektu jest upowszechnianie oraz poprawa jakości edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wprowadzenie zajęć dodatkowych i rozwijających kompetencje kluczowe dzieci z powiatu Gdańskiego i M. Gdańska. Dodatkowo projekt polega na  wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami, w tym niepełnosprawnościami oraz wzroście kwalifikacji nauczycieli. Działania projektu to przede wszystkim:

  • utworzenie 40 nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
  • realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe u dzieci,
  • realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
  • realizacja szkoleń i warsztatów dla nauczycieli.

Całkowita wartość projektu wynosi 914.521,25 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 777.343,06 zł.


www.mapadotacji.gov.pl

Lokalizacja