Publiczne Przedszkole "Tik - Tak" w Straszynie - Rekrutacja *

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola „Tik-Tak” w Straszynie  2023/2024
W roku szkolnym 2023/2024 przyjmowane są tylko dzieci  do grupy trzylatków
/ dzieci urodzone w roku 2020 /  – 25 miejsc. 
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można składać w terminie 
27.02.2023 r. – 31.03.2023 r.    
a) w biurze lub w zamkniętej kopercie wrzucając do skrzynki podawczej umieszczonej w korytarzu przedszkola przy wejściu                                                                               
 b) przesłać tradycyjną pocztą na adres placówki: Publiczne Przedszkole „Tik-Tak”  83-010 Straszyn ul. Spokojna 54  ( do dnia 31.03. włącznie – liczy się data wpływu ) 
 
Dokumenty dotyczące rekrutacji:                                                                                                                                    1. Zarządzenie nr 13/2023 Wójt Gminy Pruszcz Gdański wraz z załącznikami
2. Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola „Tik-Tak” w Straszynie
3. Załączniki:                                                                                                                                                                         a) Wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola „Tik-Tak”
b) Oświadczenie woli dla osób zakwalifikowanych – składany dopiero 14.04.2023 r. po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych
c) Oświadczenia składane wraz z wnioskiem o przyjęcie

Ważne terminy:

27.02.2023 r. – 31.03.2023 r. –  składanie wniosków
03.04.2023 r. – 12.04.2023 r. – weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną
13.04.2023 r. do godz. 14.00    podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
do 27.04. 2023 r.  dostarczenie do placówki Oświadczenia woli przyjęcia
/ Oświadczenie składamy tylko do jednego przedszkola! /
28.04.2023 r. do godz. 14.00    podanie listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych

 

 Rodziców, którzy mają dodatkowe pytania prosimy o kontakt z dyrekcją

tel: 690 615 918   lub 516 080 528

 

🟥🟧🟨🟩🟦🟪🟫🟥🟧🟨🟩🟦🟪🟫🟧🟨🟩🟦🟪🟫🟥🟧🟩🟦🟪🟫🟥🟧🟨🟩🟦🟪

UMOWA

UMOWA w sprawie korzystania z Publicznego Przedszkola

🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞

STATUT

Statut Przedszkola

Straszyn-Nowy-statut-Przedszkol-2

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

e- mail przedszkola :  tiktakstraszyn@outlook.com

🟠🟡🟢🔴🟣🟡🔵🟢🔴🟣🟠🟡🔵🟢🔴🟣🟠🟡🟢🔴🟣🟠🟡🟢🔴🟣🟠🟡🔵🟢🔴🟣🟠

Lokalizacja