Publiczne Przedszkole "Tik - Tak" w Straszynie - Rekrutacja *

 

Lista dzieci PRZYJĘTYCH  w  procesie REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

 na rok szkolny 2024/2025

Lista dzieci przyjętych w rekrutacji uzupełniającej

🧡💛💚💙💜🤎💜💙💚💛🧡

Lista dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH  w  procesie REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

 na rok szkolny 2024/2025

lista dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzuełniającej

🟢🟡🔴🟣🟢🟡🔴🟣🟢🟡🔴🟣

Lista dzieci PRZYJĘTYCH  w  procesie REKRUTACJI

w roku szkolnym 2024/2025

lista dzieci przyjętych

 

Lista dzieci ZAKWALIFIKOWANYCH 

w  procesie REKRUTACJI w roku szkolnym 2024/2025

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH (2)

🎉😀🎉😀🎉

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola „Tik-Tak”

w Straszynie  2024/2025

🟠🟢🟣🔴🟡

Na rok szkolny 2024/2025 rekrutowane będą dzieci urodzone w roku 2020 i 2021

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć

w terminie od 22.02.2024r. do 13.03.2024r.

  1. a) w zamkniętej kopercie do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do przedszkola
  2. b) przesłać pocztą tradycyjną na adres placówki: Publiczne Przedszkole Tik-Tak , ul. Spokojna 54, 83-010 Straszyn (liczy się data wpływu do placówki)
  3. c) przesłać za pośrednictwem ePUAP na adres skrzynki podawczej: epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka (wniosek złożony za pośrednictwem ePUAP musi być podpisany za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego)

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

 

  1. ZARZĄDZENIE NR 18/2024 WÓJTA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 29.01.2024 r.https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPruszczGdanski/document/1024114/Zarzadzenie-18_2024
  2. REGULAMIN-REKRUTACJI-2024-1 (1)
  3. Wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola Tik- Tak w Straszynie  na rok szkolny 2024/20254Wniosek o przyjecie do Publicznego Przedszkola w Borkowie na rok szkolny 2024
  4. Oświadczenie Rodzica    OŚWIADCZENIE-Rodzica-2024 (1)
  5. Oświadczenie woli dla osób zakwalifikowanych – składany dopiero po 21.03.2024r. po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych Oswiadczenie woli przedszkole 2024
  6. 15.04.2024 r. do godz. 14.00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  do Publicznego Przedszkola Tik- Tak w Straszynie.

Ponadto Informujemy, że zgodnie z art.158 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe rodzic ma prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka w terminie 3 dni czyli do 18.04.2024 r. włącznie.

Czynności w postepowaniu odwoławczym mogą być podejmowane także za pomocą komunikacji elektronicznej.

 

🟡🔴🟣🟢🟠🔴🟡🟣🟢🟠🔴🟡🟣🟢🟠

UWAGA

Serdecznie zapraszamy rodziców,  których  dzieci brały udział w rekrutacji

na rok szkolny 2023/2024

na spotkanie organizacyjne,

które odbędzie się w czwartek 15.06. br. o godz. 17.00    

 

??????????

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych

do

Publicznego Przedszkola „Tik-Tak” w Straszynie

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH do Publicznego Przedszkola „Tik-Tak” w Straszynie

LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH do Publicznego Przedszkola „Tik-Tak” w Straszynie

Zgodnie z art. 158 ust.6 ustawy Prawo Oświatowe rodzic ma prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 3 dni czyli do wtorku 02.05. 2023 r. włącznie Czynności w postępowaniu odwoławczym rodzice mogą podejmować także za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

?????????????

Lista dzieci zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych

  do Publicznego Przedszkola „Tik-Tak” w Straszynie  

Lista dzieci zakwalifikowanych jeszcze nie oznacza, że dzieci są przyjęte do przedszkola!
Do dnia 27.04. br. czekamy na „Oświadczenia woli”, które rodzic może złożyć tylko do jednej placówki.
 Lista dzieci przyjętych zostanie ogłoszona 28.04.br. / do godz. 14.00 

??????????????

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola „Tik-Tak” w Straszynie  2023/2024
W roku szkolnym 2023/2024 przyjmowane są tylko dzieci  do grupy trzylatków
/ dzieci urodzone w roku 2020 /  – 25 miejsc. 
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można składać w terminie 
27.02.2023 r. – 31.03.2023 r.    
a) w biurze lub w zamkniętej kopercie wrzucając do skrzynki podawczej umieszczonej w korytarzu przedszkola przy wejściu                                                                               
 b) przesłać tradycyjną pocztą na adres placówki: Publiczne Przedszkole „Tik-Tak”  83-010 Straszyn ul. Spokojna 54  ( do dnia 31.03. włącznie – liczy się data wpływu ) 
 
Dokumenty dotyczące rekrutacji:                                                                                                                                    1. Zarządzenie nr 13/2023 Wójt Gminy Pruszcz Gdański wraz z załącznikami
2. Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola „Tik-Tak” w Straszynie
3. Załączniki:                                                                                                                                                                         a) Wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola „Tik-Tak”
b) Oświadczenie woli dla osób zakwalifikowanych – składany dopiero 14.04.2023 r. po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych
c) Oświadczenia składane wraz z wnioskiem o przyjęcie

Ważne terminy:

27.02.2023 r. – 31.03.2023 r. –  składanie wniosków
03.04.2023 r. – 12.04.2023 r. – weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną
13.04.2023 r. do godz. 14.00    podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
do 27.04. 2023 r.  dostarczenie do placówki Oświadczenia woli przyjęcia
/ Oświadczenie składamy tylko do jednego przedszkola! /
28.04.2023 r. do godz. 14.00    podanie listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych

 

 Rodziców, którzy mają dodatkowe pytania prosimy o kontakt z dyrekcją

tel: 690 615 918   lub 516 080 528

 

????????????????????????????????

UMOWA

UMOWA w sprawie korzystania z Publicznego Przedszkola

????????????????????????????????

STATUT

Statut Przedszkola

Straszyn-Nowy-statut-Przedszkol-2

?????????????????????????????????

?????????????????????????????????

Lokalizacja