Publiczne Przedszkole "Tik - Tak" w Straszynie - Oferta

W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY:

– język angielski
– rytmikę
– logopedę
– psychologa
– religię

OPRÓCZ OFERTY TYGODNIOWEJ ORGANIZUJEMY W CIĄGU ROKU SZEREG INNYCH ZAJĘĆ:

– spektakle teatralne
– koncerty muzyczne
– warsztaty z udziałem rodziców
– uroczystości okazjonalne (np. dzień Mamy i Taty)
– wycieczki

Lokalizacja