Publiczne Przedszkole "Tik - Tak" w Straszynie - Plan dnia

6.30 Zaczynamy dzień

- wspólne zabawy wszystkich grup wiekowych

8:00

- każda grupa przechodzi do swojej sali, gdzie nauczyciel czyta książkę

8:20

- przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00

- śniadanie
- mycie zębów

9.00 – 12.00

- zajęcia dydaktyczne (realizacja podstawy programowej)
- pobyt na świeżym powietrzu
- język angielski
- zajęcia dodatkowe
- przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30

- obiad

12.30 – 14.00

- odpoczynek
- leżakowanie w grupach młodszych
- słuchanie bajek
- zabawy na podwórku grup starszych
- praca indywidualna z dzieckiem

14.00 – 15.00

- podwieczorek

15.00 – 16.00

- zajęcia dodatkowe
- zabawa w kącikach zainteresowań
- zabawa na podwórku

16:00-17:00

- zabawy w kącikach zainteresowań

Lokalizacja