PŁATNOŚCI

W CZERWCU WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ W DNIACH:

*07.06.2018 R. (CZWARTEK)  -14.00-17.00

*08.06.2018 R.( PIĄTEK) 8.00-12.00
*11.06.2018 R. ( PONIEDZIAŁEK)  -08.00-12.00

Lokalizacja