Publiczne Przedszkole "Tik - Tak" w Gdańsku - Oferta

W CZASIE POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU OFERUJEMY:

– realizację podstawy programowej

– język angielski
– rytmikę
– logopedę
– psychologa

OPRÓCZ OFERTY TYGODNIOWEJ ORGANIZUJEMY W CIĄGU ROKU SZEREG INNYCH ZAJĘĆ, MIĘDZY INNYMI:

– spektakle teatralne
– koncerty muzyczne
– warsztaty z udziałem rodziców
– uroczystości okazjonalne (np. dzień Mamy i Taty)
– wycieczki

Lokalizacja