Publiczne Przedszkole "Tik - Tak" w Gdańsku - Dokumenty / Plan dnia

Statut Publicznego Przedszkola Tik TakStatut Przedszkole TIK TAK Gdańsk:

STATUT

 

 

PLAN DNIA:

6.30 Zaczynamy dzień

- wspólne zabawy wszystkich grup wiekowych

8:00

- każda grupa przechodzi do swojej sali, gdzie nauczyciel czyta książkę

8:20

- przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00

- śniadanie
- mycie zębów

9.00 – 12.00

- zajęcia dydaktyczne (realizacja podstawy programowej)
- pobyt na świeżym powietrzu
- język angielski
- zajęcia dodatkowe
- przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.40

- obiad

12.40 – 14.15

- odpoczynek
- leżakowanie w grupach młodszych
- słuchanie bajek
- zabawy na podwórku grup starszych
- praca indywidualna z dzieckiem

14.30 – 15.00

- pierwszy podwieczorek

15.00 – 15.30

- zajęcia dodatkowe
- zabawa w kącikach zainteresowań
- zabawa na podwórku

16:15

- drugi podwieczorek

16:30 - 17:00

- zabawy w kącikach zainteresowań

Lokalizacja