Rodzice,

Rodzice,

jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

                                                                          (Zgodnie z wytycznymi GIS dla przedszkoli)

Lokalizacja