Publiczne Przedszkole "Tik - Tak" w Gdańsku - Projekt UE

Przedszkole publiczne Tik Tak w Gdańsku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
Wielki Mały Człowiek”. Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w przedszkolu Tik Tak w Gdańsku.


Celem głównym projektu jest upowszechnianie oraz poprawa jakości edukacji poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wprowadzenie zajęć dodatkowych i rozwijających kompetencje kluczowe dzieci z miasta Gdańska. Dodatkowo projekt polega na  wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami, w tym niepełnosprawnościami oraz wzroście kwalifikacji nauczycieli. Działania projektu to przede wszystkim:

  • utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
  • realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe u dzieci,
  • realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
  • realizacja szkoleń i warsztatów dla nauczycieli.

Całkowita wartość projektu wynosi 723.400,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 614.890,00 zł.


www.mapadotacji.gov.pl

 


Zapytanie ofertowe ZP.271.1.2019 dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu dla inwestycji polegającej na wykonaniu ścianki oporowej i powiększeniu terenu rekreacyjnego przy budynku przedszkola TIK-TAK w Gdańsku” w ramach projektu pn.: „Wielki Mały Człowiek” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna.

 

Treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1178599

 

Załączniki:

 

Informacja o wybranym wykonawcy:
Nierozstrzygnięte – Brak ofert

Lokalizacja