WYJAZD DO TEATRU MUZYCZNEGO W GDYNI

W środę 13.03.2019 wyjeżdżamy do Teatru Muzycznego w Gdyni na przedstawienie muzyczne

pt „Brzechwa dla dzieci”.

Planowany wyjazd o godzinie 8.00, więc śniadanie tego dnia będzie wcześniej.

Grupy 3 i 4 latków o godz. 7.10,

grupy 5 i 6 latków o godz 7.35

Prosimy o punktualne przyprowadzenie

dzieci tego dnia

Lokalizacja