Publiczne Przedszkole "Tik - Tak" w Straszynie

Serdecznie zapraszamy Państwa dzieci do przedszkola „TIK-TAK”

Najważniejszym założeniem przedszkola jest budzenie ciekawości dzieci poprzez zabawę. Otaczający je świat chcemy pokazać im w sposób naturalny. Nasze zabawy i gry będą łączyły pożytek i naukę, zachowując odpowiednie proporcje.

Zadaniem naszych przedszkoli jest obserwowanie rozwoju dzieci ze szczególnym zwróceniem uwagi na sprawność ruchową, manualną, językową, syntezę wzroku i słuchu oraz sferę emocjonalną. Pracujemy w oparciu o podstawę programową MEN i nadzorem pedagogicznym Pomorskiego Kuratorium i Oświaty chcemy by nasze dzieci dobrze się rozwijały były świadome swego miejsca w otoczeniu, aby mówiły piękną polszczyzną, poznając jednocześnie kulturę innych narodów i ucząc się języków obcych. Oferujemy opiekę całoroczną (z wyjątkiem świąt kościelnych i państwowych).

W przedszkolu są cztery grupy wiekowe  3, 4 , 5 i 6-latki. Zapewniamy wszystkie zajęcia przystosowane do potrzeb i możliwości dzieci, prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli.

OPŁATY W LUTYM

WPŁATY PRZYJMOWANE BĘDĄ W BIURZE   18.02.20 – (wtorek) – W GODZINACH  7.00 – 12.00, ORAZ 20.02.20 -(czwartek)-W GODZINACH 12.00-17.00.

Czytaj dalej

UWAGA

WSZYSCY RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ  DO WYPEŁNIENIA  DEKLARACJI  O KONTYNUACJI  UCZĘSZCZANIA  DZIECKA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA W NOWYM ROKU PRZEDSZKOLNYM 2020/2021 WYCHOWAWCY […]

Czytaj dalej

Lokalizacja