LIST DO RODZICÓW

Ten list do Was jest kochani    i choć trudno spotkać się,    

to e- meilowo POZDRAWIAMY!

Wirusowi się nie damy!  bo choć ON koronę nosi,

to nie widzi naszej Zosi, Stasia, Tomka i Marysi…       

  co choć trochę dziś kaprysi,      

 to Jej uśmiech naszą mocą!          

  Ich energia jest pomocą!          

Lokalizacja