LIST DO DZIECI

Dziwne czasy dziś nastały i zrozumieć trudno nam,               

 że od rana przedszkolaki nie zobaczą swoich pań,                                         

 i nie siądą w grupie… razem,  aby najeść się do syta:

Co się dzieje? Mamo czemu?–   każdy maluch dzisiaj pyta.

Tak być musi – mówi mama,

 więc rycerzem dzielnym bądź, 

 przynieś kredki,                                                                                   

  kartki przynieś,     

   przed laptopem ze mną siądź!   

Twoja pani napisała jak możemy spędzić czas, 

                                  100 pomysłów nam przesłała,   

                                                               no i pozdrowiła nas!!!         

Nasz komputer już gotowy,

proszę bardzo zobacz sam!

Połączenie z Twoją Panią i moc zadań znajdziesz tam!

I choć trudno usiąść w kole, to zrobimy dziś przedszkole !!!!!

Lokalizacja