JĘZYK ANGIELSKI

W związku z zamknięciem przedszkola w dniach 16-29.11 zajęcia z języka angielskiego w tym czasie będą prowadzone on-line. Materiały dla rodziców i dzieci można uzyskać na stronie przedszkola.

Czas trwania zajęć 20 min.

16-20.11                   Shapes

  1. Greeting song – Piosenka na powitanie

Hello, hello, hello, how are you?

I’m good! I’m great! I’m wonderful!

Hello, hello, hello, how are you?

I’m tired, I’m hungry, I’m not so good.

Hello, hello, hello, how are you?

  1. Introducing the shapes – Wprowadzenie nazw kształtów

Vocabulary: circle, square, oval, rectangle, triangle, diamond, star, heart

  1. Previous lesson revision – Powtórka z poprzedniej lekcji

Vocabulary: daddy, mummy, brother, sister, baby, family

musical instruments: guitar, piano, electric guitar, recorder, drums

Finger family song

  1. Show me a shape(game) – Pokaż mi kształt (zabawa)

Look around and find a rectangle – Rozejrzyj się wokół i pokaż mi prostokąt.

Draw a circle with your finger – Narysuj kółko palcem

  1. Goodbye song – Piosenka na pożegnanie

Lokalizacja