Publiczne Przedszkole "Tik - Tak" w Gdańsku

Serdecznie zapraszamy Państwa dzieci do przedszkola „TIK-TAK”

Najważniejszym założeniem przedszkola jest budzenie ciekawości dzieci poprzez zabawę. Otaczający je świat chcemy pokazać im w sposób naturalny. Nasze zabawy i gry będą łączyły pożytek i naukę, zachowując odpowiednie proporcje.

Zadaniem naszych przedszkoli jest obserwowanie rozwoju dzieci ze szczególnym zwróceniem uwagi na sprawność ruchową, manualną, językową, syntezę wzroku i słuchu oraz sferę emocjonalną. Pracujemy w oparciu o podstawę programową MEN i nadzorem pedagogicznym Pomorskiego Kuratorium i Oświaty chcemy by nasze dzieci dobrze się rozwijały były świadome swego miejsca w otoczeniu, aby mówiły piękną polszczyzną, poznając jednocześnie kulturę innych narodów i ucząc się języków obcych. Oferujemy opiekę całoroczną (z wyjątkiem świąt kościelnych i państwowych).

W przedszkolu są cztery grupy wiekowe 3, 4, 5 i 6-latki, które realizują roczne przygotowanie przedszkolne tzw. klasa „0”. Zapewniamy wszystkie zajęcia przystosowane do potrzeb i możliwości dzieci, prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli.

Aktualności

sprawdź wszystkie

DOTYCZY WPŁAT W BIURZE 16 X 2019

NIESTETY Z NIEPLANOWANYCH POWODÓW DZISIEJSZE WPŁATY GOTÓWKOWE W BIURZE PO GODZ 13,45 BĘDĄ NIEMOŻLIWE W ZAMIAN WYZNACZAM DO WPŁAT PRZYSZŁĄ […]

Czytaj dalej

WPŁATY W BIURZE W PAŹDZIERNIKU

WPŁAT GOTÓWKOWYCH  W BIURZE DOKONAĆ MOŻNA BĘDZIE WE WTOREK, 15.X.19 W GODZINACH OD 8.30 DO 12.00, LUB W ŚRODĘ 16.X.19 […]

Czytaj dalej

Lokalizacja